A Night
to
Remember

Masjiach


MESSIAH MESSIAH, zo noemde Georg Friedrich Händel (1685-1759) dit werk, één van zijn mooiste oratoria. Messiah is de Engelse vertaling van het Hebreeuwse Masjiach: Gezalfde, de Verlosser die door het volk Israël werd verwacht. Händel componeerde zijn Messiah in 1741 en had daarvoor niet meer dan 24 dagen nodig. In de loop van de tijd maakte hij aanvullingen en varianten, waaronder transposities van aria's voor verschillende stemsoorten. Hierdoor kan dit oratorium in enige tientallen verschillende versies worden uitgevoerd.

De teksten voor dit werk zijn afkomstig uit de Bijbel: ze zijn zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament gekozen. De Messiah kent geen handeling en geen held, wat bij andere oratoria in de regel wel het geval is.

De Messiah bestaat uit drie delen.

Centraal staan leven en zending
van Christus


Deel 1

In het eerste deel staan centraal de verwachting van de Messias en zijn komst op aarde, met thema's als duisternis, belofte, de mens tegenover God, Gods boosheid over de zondigheid en de verwijzing naar de komende Verlosser.

Deel 2

In deel twee vinden lijden en sterven, opstanding en hemelvaart van Christus hun plaats, evenals het uitdragen van zijn evangelie in de wereld.

Eerst zijn Jezus' ellende en verwerping het onder-werp. Vervolgens dat wat zich afspeelde op Golgotha: bespotting, eenzaamheid, dood. Maar ook het openen van de hemelpoorten om Jezus -the King of Glory- de heerlijkheid binnen te laten gaan; de verbreiding van het evangelie, en dat wat dat oproept bij voor- en tegenstanders.

Deel 3

Het derde deel vertelt van Christus' verlossingswerk, het Laatste Oordeel, de eeuwige zaligheid en de dank voor de verlossing.

De tijd
voor bezinning


Het werk volgt in grote lijnen de volgorde van het kerkelijk jaar: Advent, Kerstmis, Epifanie, Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, de tijd van de voleinding. (Pinksteren missen we in de Messiah.) Er zijn dus verschillende momenten in het jaar waarop dit oratorium uitgevoerd kan worden. De Nederlandse Händelvereniging heeft al jaren de traditie dit werk in de kersttijd uit te voeren.

Voor uitvoerenden en concert-bezoekers vormt deze uitvoering elk jaar weer een wezenlijk onderdeel van de kerstbeleving!

Het verhaal gaat dat koning George Il bij de eerste uitvoering in Londen zo onder de indruk was dat hij ging staan toen het Hallelujah werd ingezet. Dit werd het begin van de traditie
dit koor staande aan te horen.

Kristallen

Jubileum


Dit jaar is het alweer de 15de keer dat de Messiah van Händel wordt uitgevoerd in Lisse. En daar zijn we trots op! Een stukje cultuur van wereldformaat hier in Lisse.

We kunnen dit Jubileum niet zomaar aan ons en u voorbij laten gaan. Dit jaar wordt een hele bijzondere avond en daar maakt u ook deel van uit.

Bestuur Messiah in Lisse