Het VERHAAL
v
an de DAG

Artikel

Händel’s Messiah prachtige voorbereiding op Kerst


door Ad van Zelst

Dat Händel’s Messiah in de uitvoering van (het koor van) De Nederlandse Händelvereniging en Holland Symfonie Orkest (of in eerdere jaren het Randstedelijk Begeleidingsorkest onder leiding van Thijs Kramer) een prachtige voorbereiding is op de Kerst, heb ik vanaf 1998 mogen ervaren. Of is het vanaf 1996?

Ik kan niet begrijpen dat de mensen niet in de rij staan voor een kaartje vóórdat het uitverkocht raakt.

Al duikend in mijn archiefmappen kwam ik er achter, dat ik een slordige archivaris ben. Krantenknipsels, foto’s, catalogi, programmaboekjes van veel activiteiten uit mijn leven waaronder de organisatie van de twee-jaarlijkse uitvoering van de Messiah kwamen te voorschijn. Maar niet netjes chronologisch. Los gestort in de map, zeg maar. Rijp en groen door elkaar.

Voor wat betreft de Messiah is het oudste stuk een programmaboekje van de uitvoering in de Agathakerk van 11 december 1996, georganiseerd door de Rotary Club Hillegom-Lisse. Ik was daar, denk ik, ook bij betrokken, omdat ik meedeed in de activiteitencommissie van de Stichting Restauratie Agathakerk.

1998


Een volgend stuk is de oprichtingsakte van 12 november 1998 van de “Stichting Messiah in Lisse” waarin vermeld staat dat bestuur gevormd wordt door twee leden van voornoemde Rotary Club, twee leden van Lions Club De Oude Duinen en één lid van de Stichting Vrienden van het Adema-Orgel.

En via De Oude Duinen kwam ik in de nieuwe stichting en mocht ik de publiciteit verzorgen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan en het voornaamste resultaat waren de krantenartikelen maar uiteindelijk ging het om “hoeveel kaarten zijn er verkocht” .

Nadat ik vertrokken was bij De Oude Duinen, en dus ook bij “Stichting Messiah in Lisse” ben ik toch altijd wel een beetje betrokken gebleven. Pleitbezorger ook vooral van de Messiah in Lisse. Want behalve in Naarden en in Amsterdam kon en kan alléén in Lisse van dit prachtige meesterwerk worden genoten.

Een dergelijke cultuuruiting in ons dorp mogen we nooit laten schieten. En het is dan ook niet te begrijpen dat de mensen niet in de rij staan voor een kaartje vóórdat het uitverkocht raakt.

Deo Volente

Bij ons thuis kwamen we in mijn jeugdjaren niet zo heel erg ver als het gaat om het beluisteren van klassieke muziek. Ja, Der Vögelhändler werd op zondagochtend gedraaid na de kerk en mijn broer en zus speelden piano. Dus Für Elise en Dichter und Bauer herken ik wel maar daar hield het mee op. Later werd in de kroeg nog wel eens Bizet’s Parelvissers aangeheven. Maar latent was er, naast belangstelling voor jazz, zeker wel belangstelling voor klassiek. En dat is, naast de zang in het kerkkoor, door de Messiah manifest gemaakt.

We mogen dit jaar de uitvoering voor de 15e keer meemaken. Ook nu zal ik zeker en vast van de partij zijn, Deo Volente. Ik zal niet zeggen dat ik het direct een mooi stuk vond. Je gaat het op den duur meer en meer waarderen, meezingen (thuis dan bij de DVD of de CD) en je laat je dan ook emotioneren.


Het bevordert de overdenking van van alles en nog wat maar vooral van het ZIJN en het is daarmee ook een prachtige voorbereiding op de Kerst. Het is prachtig.

Klik op de foto en ga direct
naar uw favoriete pagina