ALT


Ingeborg Bröcheler

BAS BARITON


Martijn Sanders

TENOR


Seil Kim

SOPRAAN


Selma Harkink

" Muziek brengt geen verandering in de gesteldheid van onze ziel: zij doet ons voelen wat we denken. "

sopraan
Selma Harkink

Dat Selma een prachtige stem
heeft en kan zingen waar je kippenvel van krijgt, weten we allemaal. Maar dat ze ook kan acteren laat ze zien in 'Die Fledermaus.'

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Naast haar carrière als zangeres (sopraan) en zangdocente besloot Selma logopedie te studeren in Utrecht waar zij zich toelegde op de behandeling van zangers met stem-problemen.

Selma werkt op dinsdag op de poli KNO van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Sinds januari 2014 is Selma tevens docent methodiek zang aan het conservatorium van Amsterdam - Lees ook haar biografie

" Het magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben. "

bas bariton
Martijn Sanders

" Ik denk altijd: je hebt het beste gezongen als je aan het eind van de avond het gevoel hebt: ik kan dit nog wel een keer, én als je laagte goed in stand is gebleven"

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Die lichte bariton van vroeger bracht Sanders op heel veel podia in binnen- en buitenland. Altijd vanuit Nederland; al vroeg wist hij dat een vast engagement bij een Duits operahuis – een weg die voor veel Nederlandse zangers aantrekkelijk is – voor hem niets zou zijn. “Ik ben heel Hollands, ik heb mijn basis in Utrecht.


Af en toe een productie in het buitenland is prima, maar ik mis dan mijn vrouw, familie en vrienden.” Hij lacht: “Ik heb ook een huiselijke kant.”- Neem ook eens een kijkje op zijn website

" Als je niet graag doet wat je doet en niet doet wat je wél graag doet, dan heb je wanklank boven muziek verkozen. "

alt
Ingeborg Bröcheler

De Nederlandse alt Ingeborg Bröcheler is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit als bestuurskundige en criminoloog. Ik verzin het niet het is echt zo.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Het leven kan zo maar een andere wending krijgen als je je hart volgt. Fijn voor haar maar zeker ook voor ons. Het is een genot om haar te mogen horen zingen. Dat ze talent heeft mag duidelijk zijn als je haar repertoire leest. Opera, oratorium, concert en liederen.

Het doet me deugd om in haar agenda te zien dat ze ons gaat verblijden met haar aanwezigheid op 11 december. Wees erbij!

" Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter
bij de harmonie liggen. "

tenor
Seil Kim

“Absolute heldere dictie, grote muzikaliteit, kortom een kwaliteitsstem”, KS Thomas Quasthoff .

“Nobel, warm en meesterlijk gecontroleerde stem” BD

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Na een kort moment van concentratie zette Kim, begeleid door Rudolf Jansen, zijn eerste lied in. ‘Pace non trovo’ van Franz Liszt, over de ontreddering van een allesverzengende liefde. Geen lied om er even in te komen, maar een feilloze demonstratie van stembeheersing en een ongekend knappe performance.

De zanger werkte met zijn stem, zijn ogen, zijn handen en met de tekst. De slotzin ‘in questo stato son, donna, per voi’ (‘in deze toestand ben ik, vrouwe, voor jou’) stond als een huis.