SCRIPT CONCORDANCE

TEST

ONCOLOGIE

Goedendag

Mijn naam is Meike van der Meer. Ik ben 27 jaar en werkzaam in de eerste lijn als oncologiefysiotherapeut.

Voor het afstuderen van mijn master oncologiefysiotherapie, bij Avans+, heb ik een script concordance test ontwikkeld.

Dit is een test om fysiotherapeuten te testen die met patiënten tijdens chemotherapie werken. Deze test gaat worden gebruikt om de kwaliteit van de oncologiefysiotherapeut te waarborgen.

Onconet en Avans+ willen deze test in hun scholingsprogramma opnemen.

Wat is een script concordance test eigenlijk?

Een script concordance test maakt het klinisch redeneren van de fysiotherapeut inzichtelijk. Dit wordt gedaan aan de hand van korte casussen waarna een paar stellingen volgen. Van u wordt verwacht in te vullen of u het met deze stelling eens bent. Dit gaat aan de hand van een likert schaal:

-2 = geheel oneens
-1 = een beetje oneens
0 = Neutraal
1 = een beetje mee eens
2 = volledig mee eens

Aan de hand van de antwoorden die u en andere experts geven wordt een antwoordmodel ontwikkeld. Soms zijn er ook twee antwoorden goed. Dit gebeurt wanneer er meerdere redenatie mogelijkheden zijn.
Wanneer u de test maakt, geef dan vooral aan wat uw gedachtes hierbij zijn in het hiervoor bestemde toelichting vak. Hier geeft u ook aan wanneer u de vraag niet begrijpt.

De test bestaat uit 20 korte casussen die allen betrekking hebben op een situatie tussen de fysiotherapeut en de patiënt tijdens chemotherapie in curatieve opzet.